Gherkin - Những quy tắc để viết một feature tốt

Thứ Hai, 27 Tháng Ba 2017

Ngày nay trong các dự án Agile, cách tiếp cận theo BDD đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết thì việc làm thế nào để có thể viết được các file Testcase (*.feature) tốt, chuyên nghiệp giúp tất cả các thành viên (kể cả các thành viên ngoài đội dev) cũng hiểu được đang ngày càng trở lên bức thiết.

Với kinh nghiệm đào tạo và triển khai Automation Test thành công cho rất nhiều các công ty phần mềm trên địa bàn Hà Nội trong nhiều năm qua, Testmaster sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của chúng tôi thông qua bài viết này

Nguyên tắc chung

 • BDD/Cucumber không được thiết kế để "hỗ trợ kiểm thử", nó là một công cụ hỗ trợ để phát triển các sản phẩm do đó đầu tiên, hãy loại xác định đúng sẽ giúp bạn sử dụng đúng.
 • Một kịch bản (Scenario) nên rõ ràng về một hành vi cá nhân (actor) nào đó mà phần mềm sẽ phục vụ.

  Ví dụ: Thay vì viết theo kiểu diễn giải theo từng hành động như sau

  Given I visit "/login"
  When I enter "Bob" in the "user name" field
  And I enter "tester" in the "password" field
  And I press the "login" button
  Then I should see the "welcome" page

  Thì chỉ cần viết

  When "Bob" logs in
 • Các file Feature sẽ có thể được đọc bởi bất bất cứ ai, thậm chí là những người không biết về ứng dụng mà chúng ta đang xây dựng.
 • Mỗi chức năng sẽ nên có một file feature (.feature) riêng biệt.
 • Gherkin nên được viết theo cách khai báo (declaratively), không theo cách bắt buộc (not imperatively).
 • Mỗi file Feature phải chứa tối thiểu 1 Scenario và không quá 10 Scenario
 • Mỗi Scenario không nên có quá 10 Steps.
 • Chữ cái đầu tiên của tiêu đề Scenario/Feature nên viết hoa, còn lại viết thường
 • Tất cả các kịch bản (Scenarios) nên được viết theo nghĩa của người thứ ba, KHÔNG viết "I log in.../I visit..." (như đề cập ở ví dụ trên)

Khai báo kịch bản (Scenario) và tiêu đề của kịch bản

 • Tránh sử dụng các từ như: 'but', 'or', 'like', 'since', 'verify', 'assert', 'should' khi viết nội dung scenario.
 • Tiêu đề của Scenario nên viết ngắn gọn, khái quát về các hành vi được kiểm thử
 • Kịch bản cũng nên được viết ngắn gọn rõ ràng

Viết Steps

 • Các steps trong Given nên được viết ở thì quá khứ, ví dụ: Given An admin user **has** been created.
 • Các steps trong When nên được viết ở thì hiện tại, ví dụ: When The admin **deletes** a user account.
 • Các steps trong Then nên được viết ở thì hiện tại, ví dụ: Then The user **is** unable to login.

Tags

 • Tags nên được viết ở dạng chữ thường
 • Các từ trong một Tags nên được ngăn cách nhau bởi dấu gạch ngang
 • Tags nên ngắn gọn
 • Ví dụ: @example-tag

Examples

[Bad]

Feature: Google searching

Scenario: Google search shows results
   Given the user opens a web browser '<-- Present tense'
     And the user navigates to "https://www.google.com/" '<-- Questionable hard coded test data (throughout)'
    When the user enters "panda" into the search bar '<-- Imperative'
     And the user presses the search button '<-- Imperative'
    Then links related to "panda" are shown on the results page
    When the user clicks on the "Images" link at the top of the results page '<-- Disrespectful of BDD syntax'
    Then images related to "panda" are shown on the results page '<-- Disrespectful of BDD syntax'

[Good]

Feature: Google searching

Scenario: Searching on google returns accurate results
   Given the google search page has been loaded '<-- Past tense'
    When the user performs a search for "panda" '<-- Declarative, present-tense
    Then the returned results are accurate <-- Declarative, present-tense, Respectful of the BDD syntax

HỌC Ở TESTMASTER NHƯ NÀO?

 • Tham gia học trên lớp
  Mỗi khóa học, học viên sẽ học tập trung trên lớp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử đến từ FPT Software
 • Tự học lại trên giáo trình điện tử
  Mỗi bài học sẽ có giáo trình điện tử để học viên có thể học lại bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu
 • Tham gia làm dự án thực tế
  Sau khi trang bị đầy đủ các kiến thức, học viên được tham gia vào các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm làm việc
 • Cấp chứng chỉ & đi làm
  Kết thúc khóa học, học viên sẽ được đánh giá cấp chứng chỉ và hỗ trợ việc làm. Hỗ trợ thực tập, làm đồ án cho sinh viên
[Live Project] Automation Test với Cucumber & Serenity
15h Thứ 7, CN hàng tuần từ 20/04